Цялата живопис е слабо подражение на природата

Иван Айвазовски