Лични данни

Ивекс Про ЕООД (ЕИК 204761720) е лицензиран администратор на лични данни (лиценз № 431658) и всички данни се събират и обработват единствено с цел доставка на поръчките. Осигуряваме сигурността на данните на потребителите и гарантираме, че Вашите лични данните са защитени.

Домейнът https://www.1001kartini.com/ използва най-съвременна, 256-битова криптирана връзка чрез SSL сертификат на Comodo CA Ltd.

Полезни връзки: Общи условия, Авторски права, Контактна форма.