Изкуството е желанието на човека да изрази себе си, да регистрира реакциите на личността си към света, в който живее.

Едгар Дега