Художникът трябва да има какво да каже, защото такава е неговата задача - не владеене на формата, а приспособяване на тази форма към съдържанието.

Василий Кандински