Произведенията на изкуството е невъзможно нито да се опишат, нито да се повторят.

Пиер Огюст Реноар