Колекцията от фигурални картини на музикална тематика.