Какво е абстрактното изкуство? Какъв е неговият смисъл? Много хора изпитват затруднение да оценят нещо, което не разбират. Те поглеждат към абстрактна картина и се объркват, опитвайки се да разберат какво е това, което съзират. Те се чудят как може тази бъркотия от фигури и цветове да бъде възхвалявана от толкова много хора. Опитват се да погледнат по-дълбоко, за да разберат какво е искал да каже авторът по-конкретно. Но това ли е смисълът на абстрактното изкуство?

 

За да започнеш да оценяваш абстрактното изкуство, първо трябва да си готов да излезеш от комфортната си зона, да не се страхуваш от това да не знаеш какво наблюдаваш. Съществената концепция на абстрактното изкуство е, че няма физически предмет или очевиден смисъл. Отстъпи назад от физическия свят, в който живеем, и разбери, че обектът на картината е физически предмет или човек, а може би и цвят, композиция, форма или неопределено понятие. Много често художникът твори тази картина, за да може всеки да я интерпретира индивидуално.

 

Когато артистът създава абстрактно изкуство, често цели да породи определени чувства, подобно на действието на музиката. Много хора не разбират това, защото за тях "изкуството трябва да е приятно за окото". Изкуството в никакъв случай не трябва да бъде разбирано по този начин. Изкуството не е нужно да бъде красиво, защото когато ние казваме, че то поражда чувства, в това число се включват и неприятните такива. Изкуството както може да носи щастие, така може също и да шокира, ужасява, да потиска или разстройва зрителя по определен начин.

Заради нетрадиционния си характер, абстрактното изкуство е дало на артистите ново поле за изява на тяхната креативост. Те използват различни материали, създават нови и различни техники и нетрадиционни или дори разнородни средства, за да създадат техните картини и да постигнат ефекта, към който се стремят. Да наблюдаваш абстрактно изкуство е доста лесно, когато си способен да разбереш, че то не е ограничено от правила и граници и зависи само от от теб как ще интерпретираш картината.

Източник: www.overstockart.com/blog/abstract-expressionism-why-dont-i-get-abstract-art/