Защо в раздела Картини Оригинали имената на авторите са заменени с псевдоними?

За да оцените безпристрастно творчеството на българските художници, вложили таланта и енергията си в картините, сме заменили имената им с псевдоними. По този начин даваме фокус на творбите, без да акцентираме върху създателя.

Така имате възможност сами да откриете посланията и оцените таланта, да усетите неговата чувстеност, без да се влияете от известността на името. Докоснете се до същността на творбата, насладете се на взаимодействието на цветове, енергията на картината и я пожелайте за Вашия дом!

Авторите не остават безизвестни и при поръчка на картина имате контакт с художника зад псевдинима.

Разгледайте всички оригинали