Вероятно знаете кой е Василий Кандински - руски художник, смятан за баща на абстракционизма, но друг интересен факт за него е, че той има своя Теория на цветовете. 

Кандински има силно изразен усет към цветовете и формите и им приписва асоциации, подреждайки ги в противоположни двойки:
- синьо (небе, безкрайност) срещу жълто (топлина, земя)
- черно (тъмнина, безнадежност) срещу бяло (светлина, възможност)
- червено (живот, сила) срещу зелено (спокойствие, неподвижност)
- оранжево (здраве, увереност) срещу виолетово (болка, печал)

https://www.1001kartini.com/8_kandinski