Картината "Звездна нощ" от холандския художник Винсент Ван Гог е едно от най-разпознаваемите платна в историята на изобразителното изкуство. Картината показва нощта над Сан Реми. Нарисувана през юни 1889 г., а от 1941 се съхранява в Музея за съвременно изкуство в Ню Йорк. 

Интересен факт е, че след анализи от учените на телескопичните снимки на платното, на които се вижда естествено движение на яркостта в и около звездите, те забелязали, че то силно напомня на начина, по който светлината се върти около небесните тела. След задълбочен анализ е установено, че художникът с невероятна точност е използвал рисунките на платната си, за да представи движенията и турбуленцията на планетите, като едни от най-неясните и сложните появи в динамиката на флуидите.